• Standing Provincial Party Committee
 • Standing Provincial People’s Council
 • Provincial People’s Committee
 • Members of the Provincial People’s Committee
 • The Provincial Delegation of the National Assembly
 • Agencies of the Provincial People’s Committee
  • Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Sở Tài chính
  • Sở Lao động Thương binh & Xã hội
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Sở Giao thông vận tải
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Tư pháp
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
   • Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận
  • Sở Y tế
  • Sở Xây dựng
  • Sở Công thương
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Thanh tra tỉnh
  • Sở Nội vụ
  • Ban Dân tộc
  • Ban Quản lý các Khu công nghiệp
  • Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận
  • Trường cao đẳng nghề Bình Thuận
  • Trường cao đẳng y tế Bình Thuận
  • Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận
 • Provincial Fatherland Front, unions
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
  • Liên đoàn Lao động tỉnh
  • Tỉnh đoàn thanh niên
 • Districts and cities
  • Huyện Tuy Phong
  • Huyện Bắc Bình
  • Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Huyện Hàm Thuận Nam
  • Huyện Hàm Tân
  • Thị xã La Gi
  • Huyện Tánh Linh
  • Huyện Đức Linh
  • Huyện Phú Quý
  • Thành phố Phan Thiết
 • Associations and other organizations
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  • Hội Nông dân tỉnh
  • Hội Cựu Chiến binh tỉnh
  • Liên minh Hợp tác xã
Standing Provincial Party Committee
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Mr Nguyen Manh Hung
Chức danh:Member of the Central Committee of the Communist Party - Secretary of the Provincial Party Committee – Chairman of the Provincial People’s Council
Điện thoại:
Email:hungnm@vptu.binhthuan.gov.vn; hungnm@hdnd.binhthuan.gov.vn
2anh dai dien
Mr Huynh Thanh Canh
Chức danh:Permanent Deputy Secretary of the Provincial Party Committee
Điện thoại:
Email:canhht@ubnd.binhthuan.gov.vn
3anh dai dien
Mr Nguyen Ngoc Hai
Chức danh:Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People’s Committee
Điện thoại:0252.3500206
Email:hainn@ubnd.binhthuan.gov.vn
4anh dai dien
Mr Duong Van An
Chức danh:Deputy Secretary of the Provincial Party Committee
Điện thoại:
Email:andv@vptu.binhthuan.gov.vn